Profiel Juraad – Dietske Muntjewerf


mw. mr. D.A.R. Muntjewerf-Hoffman KRMT (Dietske)
Opleiding: Nederlands Recht, Notarieel Recht, Leergang Aanbestedingsrecht en
Opleiding Makelaar-taxateur onroerende zaken (SVM-NIVO)
Specialisme: Privaatrecht (vastgoed- en aanbestedingsrecht, huurrecht/grondzaken, ondernemingsrecht (vennootschapsrecht)

Profiel

Dietske Muntjewerf studeerde Nederlands Recht alsmede Notarieel Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Nadien heeft zij de opleiding Makelaar-taxateur onroerende zaken met goed gevolg afgerond en is zij in het bezit van het SVM-NIVO diploma. Daarnaast heeft Dietske Muntjewerf de postacademische Leergang Aanbestedingsrecht cum laude afgerond.

Na afronding van haar rechtenstudie werkte zij een aantal jaren als kandidaat-notaris in het notariaat, waar zij zich met name bezig hield met de onroerend goed praktijk. Vervolgens maakte zij in haar carrière de overstap naar onder andere de zakelijke dienstverlening en heeft zij voor diverse (semi-)overheidsorganisaties gewerkt. In deze functie was zij het aanspreekpunt voor diverse contractaangelegenheden en heeft zij onder andere complexe infrastructurele projecten (Hanzelijn, Betuweroute en HSL-Zuid) begeleid. Tevens adviseerde zij het management op diverse rechtsgebieden, waarbij met name contractenrecht en vastgoedrecht tot haar aandachtsgebieden behoorden. Daarnaast heeft zij zich onder andere bezig gehouden met het opzetten van een kenniscentrum voor collega bedrijfsjuristen op het gebied van notariaat en contractzaken. Ook heeft zij in het verleden een bijdrage geleverd aan het opzetten van een vastgoedbedrijf voor een overheidsorganisatie. Voor een brancheorganisatie in het notariaat heeft zij een handboek voor onder andere (kandidaat-)notarissen en klerken voor de onroerend goed praktijk vervaardigd.
Vanuit de behoefte aan een meer individuele en persoonlijke aanpak startte zij een eigen kantoor, van waaruit zij haar vakinhoudelijke kennis met haar ondernemingsgeest combineert.

Dietske Muntjewerf werkt als interim-jurist op het gebied van vastgoed-, contracten- en aanbestedingsrecht in de meest brede betekenis van het woord.

Bij de uitvoering van iedere opdracht staan voor haar betrokkenheidefficiëntie en klantgerichtheid centraal. Kenmerkend zijn haar expertise, pragmatische aanpak, enthousiasme alsmede haar gedrevenheid.

Zij is lid van de Vereniging voor Vastgoed Juristen, de Vereniging voor Jonge Onroerend Goed Juristen alsmede van de Nederlandse Vereniging van Beleggers en Eigenaren (Vastgoedbelang).