Koop en levering onroerend goed

Koop en levering van onroerend goed is een breed praktijkgebied dat om een geïntegreerde aanpak vanuit een juridische-, een notariële- en een fiscale invalshoek vraagt.

Als particulier, maar ook als ondernemer, kunt u met een aantal belangrijke vragen worden geconfronteerd. Hoe pakt u bijvoorbeeld de verkoop of de aankoop van bijvoorbeeld een woning aan? Welke risico’s loopt u ? Hoe kunt u bepaalde risico’s zelf beheersen en/of beperken ? Hoe gaat u om met beslagen en/of met hypotheken ? In welke gevallen is het verstandig danwel noodzakelijk om bepaalde zakelijke rechten waaronder een recht van opstal, een erfdienstbaarheid, een appartementsrecht of een recht van erfpacht te vestigen ? In welke gevallen is sprake van mandeligheid ?

Juraad kan in ondermeer bovenstaande situaties voor u onderhandelen en/of adviseren.