Huur en Verhuur

Huur & Verhuur

Het huurrecht voor bedrijfsruimte is één van de meest lastige onderdelen vanwege de vele regels, uitzonderingen en termijnen. Bij de huur en verhuur van bedrijfsruimte zijn de wettelijke bepalingen veelal van regelend recht. De inhoud van de huurovereenkomst is van groot belang. Horeca-, winkel- of kantoorruimte? Bij het aangaan van een huurovereenkomst is het belangrijk om in een vroeg stadium te achterhalen of het om horeca-, winkel- of kantoorruimte gaat. De regels van de verschillende ruimten wijken namelijk onderling af van elkaar. Huurders van horeca- en winkelruimten genieten extra juridische bescherming.

Huurovereenkomst en huurperiode

Indien een verhuurder een nieuw huurcontract met zijn huurder afsluit dan is het verstandig dat beide partijen van te voren goed op de hoogte zijn van hun rechten en verplichtingen. In de wet zijn diverse regels over huurperioden opgenomen die betrekking hebben op een bepaald type ruimte.

Huurcontract opzeggen

Bij het opzeggen van een huurovereenkomst dient men zich goed te realiseren welke wettelijke regels (deels dwingend recht van aard) van toepassing zijn, welke regels gelezen moeten worden in combinatie met de inhoud van de afgesloten huurovereenkomst.

Huurprijzen

Wat zijn uw mogelijkheden bij een huurachterstand ? Mag een verhuurder de huur zonder enige reden verhogen? Hoeveel verhogingen mag een verhuurder per jaar door voeren ?

Indeplaatsstelling

Indien u uw bedrijf wilt beëindigen en het bedrijf door een ander wilt laten overnemen dan behoort de zogenaamde indeplaatsstelling tot de mogelijkheden. Uiteraard moet hiervoor aan diverse wettelijke voorwaarden zijn voldaan.

Wanprestatie

Helaas worden verhuurders regelmatig geconfronteerd met wanprestatie (= het niet nakomen van de huurovereenkomst) door de huurder. Te denken valt hierbij aan het niet of te laat te betalen van huurpenningen, het veroorzaken van overlast veroorzaken danwel het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder aan een derde onder te verhuren.

Deskundige

Het is raadzaam om zo spoedig mogelijk en zo mogelijk van het begin af aan juridisch advies in te winnen. Hierdoor kunt u onaangename verrassingen waaronder hoge kosten voorkomen. Is het uitgelopen tot een conflict of is reeds een procedure aangespannen ? Juraad staat u graag met raad en daad terzijde voor wat betreft uw kansen en de (on)mogelijkheden.