Recht van opstal

Opstalrechten omvatten tegenwoordig meer dan het klassieke opstalrecht alleen, waarbij het gaat om het scheiden van de eigendom tussen gebouw en grond.

In alle situaties met betrekking tot beperkt zakelijke rechten kan Juraad voor u overleg voeren en/of onderhandelen met diverse betrokken partijen, de benodigde overeenkomsten opstellen alsmede de door de notaris opgemaakte notariële akte controleren. Juraad kan haar cliënten in deze begeleiden vanaf het begin tot en met de inschrijving van de notariële akte in de openbare registers van het kadaster.

Juraad begeleidt een ministerie momenteel bij de vestiging van zakelijke rechten in verband met de realisering van een windturbinepark op ondergrond van een particulier.