Erfpacht

In het geval van erfpacht kan Juraad u bijvoorbeeld bijstaan bij de redactie van voorwaarden waaronder de erfpacht wordt uitgegeven danwel in het kader van uitgifte en/of conversie van erfpachtsrechten.

In alle situaties met betrekking tot beperkt zakelijke rechten kan Juraad voor u overleg voeren en/of onderhandelen met diverse betrokken partijen, de benodigde overeenkomsten opstellen alsmede de door de notaris opgemaakte notariële akte controleren en haar cliënt begeleiden vanaf het begin tot en met de inschrijving van de notariële akte in de openbare registers van het kadaster.

Juraad heeft een gemeente in het westen des lands begeleid bij diverse gronduitgiften in (stedelijk) erfpacht en bij conversie.