Appartementsrechten

Als u een woning wilt verdelen in afzonderlijke (woon)eenheden dan wordt een pand juridisch gezien gesplitst in appartementsrechten. In de praktijk wordt dit ook wel een “horizontale splitsing” van een registergoed genoemd. Juraad kan u in dit verband adviseren bij het opstellen van het reglement van splitsing, de verkrijging van de benodigde vergunningen, de vestiging van erfdienstbaarheden en bij de kadastrale inmeting van de percelen bij het kadaster.

Juraad kan u zowel bij bestaande objecten als nog te realiseren nieuwbouw begeleiden met bijvoorbeeld als resultaat dat de afzonderlijke eenheden in een vastgoedobject individueel aan derden kunnen worden verkocht.