Real estate

Het huren en/of kopen van onroerend goed is voor veel mensen geen dagelijkse kost. Iedereen die een bedrijfspand of een woning (ver)huurt en/of (ver)koopt krijgt met aspecten op het gebied van het huur- en vastgoedrecht te maken. Denkt u hierbij aan onderwerpen waaronder:

 • aan- en verkoop en eigendomsoverdracht van (commercieel) vastgoed
 • appartementsrechten
 • erfdienstbaarheden
 • kettingbedingen
 • leaseconstructies
 • fiscaliteiten
 • huurrecht
 • opstalrechten
 • erfpacht
 • bedenktijd
 • wanprestatie
 • onrechtmatige daad
 • ontruiming
 • ingebrekestelling
 • aansprakelijkstelling
 • zichtbare- en/of onzichtbare gebreken
 • verjaring

De door partijen gestelde eisen en de complexiteit van vastgoed transacties nemen toe. Vaak zijn grote belangen in het geding. Om (complexe) onroerend goed transacties voorspoedig te kunnen laten verlopen, is begeleiding van verkoop of aankoop of (ver)huur van onroerend door een terzake deskundige vanaf het begin tot en met het einde dan ook raadzaam. Daarnaast is een goede voorbereiding en een tijdige inschakeling van een deskundige van groot belang.

De juristen werkzaam voor Juraad hebben jarenlange ervaring op dit rechtsgebied. In vastgoedzaken is een goede samenwerking tussen juristen met advocaten en/of met notarissen enorm belangrijk. Hierdoor zijn communicatielijnen korter en kunnen wij onze cliënten optimaal van dienst zijn.